26. МАДЕС

поставио/ла Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ДИЛС 7. 6. 2011. 06:15   [ ажурирано 7. 6. 2011. 06:29 ]
У периоду од 8. до 12. маја реализован је фестивал МАДЕС који је једним делом финансиран средствимакоја су обезбеђена у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS” који реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке /Међународне банке за развој и обнову, IBRD Зајам број 7510 YF. На сајту фестивала МАДЕС могу се наћи додатне информације а у оквиру ове објаве прилажемо видео записе са фестивала.
Остале информације о фестивалу могу се наћи на комуникационим каналима фестивала
Comments