О пројекту "Свет за све"

I ОСНОВНИ  ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Назив образовно-васпитне установе:

Основна школа „Милија Ракић“

Општина:

Смедеревска Паланка

Школска управа:

Пожаревац

Пројектни циклус:

„Оснаживање школа за инклузивно образовање“

Назив пројекта:

Свет за све

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ПРОЈЕКТА

Пројектни циклус:

„Оснаживање школа за инклузивно образовање“

Назив предлога пројекта:

Свет за све

Укупно трајање имплементације пројекта у месецима:

9

Сажетак пројекта

Назив пројекта

Свет за све

Локација

Церовац

Укупно трајање пројекта

9

Циљеви пројекта

Општи циљ је унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група.

Специфични циљеви

  1. Унапређивање професионалних компетенција запослених  у школи за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.
  2. Сензибилизација свих школских актера и локалне заједнице за прихватање и подршку деци/ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.
  3. Унапређивање сарадње са родитељима ученика са сметњама у развоју, релевантним  институцијама и организацијама на локалном нивоу.

Очекивани  резултати

1.      Најмање 20 наставника  стекло је знања и вештине за рад у инклузивном одељењу.

2.      Најмање 120 ученика упознато је са основним принципима инклузивног образовања

3.      10 чланова Савета родитеља упознато је са значајем и смислом инклузивног образовања путем укључивања у радионице о значају инклузије и најмање 20 родитеља  учествовало је у организацији и реализацији спортских такмичења и Фестивала МАДЕС.

4.      Најмање 25 ученика из других школа на територији Општине Смедеревска Паанка  упознато је са основним принципима инклузивног образовања

Главне активности

-          А1-Семинар „Упознај и покрени – подршка развоју друштвености код ученика (бр. 623 у Каталогу акредитованих семинара за стручно образовање   запослене у школама) за 20 наставника

-          А2-Радионица о значају инклузије за локалну заједницу  за 5  наставника, 5 ученика, 5 родитеља, 5 чланова Савета Месне заједнице Церовац, 5 јавних личности из културног и спортског живота Смедеревске Паланке,

-          А3-Демонстрација инклузивног приступа  и начина укључивања ученика са сметњама у развоју у ваннаставне активности организовањем  спортских такмичења и учешћем  на Фестивалу МАДЕС за више од 200 учесника

-          А4-Акције видљивости значаја инклузије за локалну заједницу (плакат. летак, ТВ емисија, итд.): штампање 1000 летака; 100 плаката; 1 ТВ емисија о значају инклузивног образовања; 1 сајт пројекта на домену школе са блогом пројекта; публиковање информација о активностима на пројекту на блогу пројекта са фотографијама и видео записима.

III. ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група.


III. СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОЈЕКТА

  1. Унапређивање професионалних компетенција запослених  у школи за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.
  2. Сензибилизација свих школских актера и локалне заједнице за прихватање и подршку деци/ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.
  3. Унапређивање сарадње са родитељима ученика са сметњама у развоју, релевантним  институцијама и организацијама на локлном нивоу.

III. АКТИВНОСТИ

 

А1-Семинар  „Упознај и покрени – подршка развоју друштвености код ученика“

А2-Радионица о значају инклузије за локалну заједницу

А3-Демонстрација инклузивног приступа  и начина укључивања ученика са сметњама у развоју и са децом из осетљивих група у ваннаставне активности

А4-Акције видљивости значаја инклузије за локалну заједницу .

Comments